Pravidla diskuzního portálu PsychoForum.cz

Tato pravidla zde jsou zveřejněna za účelem objasnění povinností všech uživatelů tohoto webu. Musí být dodržována k zajištění hladkého a nekonfliktního provozu diskuzního fóra, proto, aby toto fórum plnilo svůj účel a přinášelo užitek všem svým členům i kolemjdoucím návštěvníkům.

 1. Základní principy fóra

  1. Hlavní zásadou portálu PsychoForum.cz je zajistit toto diskuzní fórum jako bezpečné místo, kde všichni jeho uživatelé mohou otevřeně psát své příspěvky, z nichž mnohé mohou být velmi osobní a kontroverzní. Od všech členů fóra je zároveň vyžadována ohleduplnost, citlivost a respekt k ostatním uživatelům a jejich případná podpora. Nepřípustné jsou osobní útoky, urážky, výsměch a ponižování diskutujících. V souladu s touto politikou je vyžadováno, aby registrace každého uživatele byla provedena s platnou emailovou adresou, kterou je možné ověřit, nebo potvrdit. #
  2. Aby některé diskuzní příspěvky nebyly pro jiné účastníky fóra navádějící, vezměte především prosím na vědomí následující základní pravidla:
   • Pokud máte sklony nebo myšlenky k sebevraždě, nesdělujte to sem do tohoto fóra, ale kontaktujte prosím některou krizovou linku!
   • Neposílejte do fóra příspěvky s náčrty nebo popisy plánů a činů sebepoškozování nebo sebevražd!
   • Neposílejte do fóra příspěvky s náčrty nebo popisy aktů násilí jakéhokoliv druhu! Pro diskuzi o domácím násilí využijte konkrétní diskuzní fórum „Formy domácího násilí“.
   • Neposílejte do fóra příspěvky obhajující nebo podněcující sebevraždu nebo sebepoškozování!
   • Neposílejte do fóra příspěvky obhajující nebo podněcující anorexii nebo bulimii!
   #
  3. Na tomto portálu jsou dále výslovně zakázány:
   • Příspěvky, z kterých plynou rady obracející se proti ordinované terapii atestovaných lékařů, jako například doporučení nebrat předepsané léky, nedodržovat léčebné režimy či jiná stanoviska určená lékařem, psychologem, psychiatrem či jiným kvalifikovaným profesionálem (pamatujte, že pouze ošetřující lékař či terapeut pravděpodobně zná plnou zdravotní, osobní nebo rodinnou anamnézu jednotlivce).
   • Příspěvky, v nichž se vyslovuje diagnóza kteréhokoliv uživatele, nebo se zpochybňuje diagnóza stanovená kvalifikovaným lékařem či jiným odborníkem (pamatujte, že pouze osobní lékař, psycholog nebo jiný kvalifikovaný odborník může legálně stanovit diagnózu).
   #
  4. Veškeré poradenství poskytované na tomto portálu má sloužit jako obecné informace členům a návštěvníkům stránek a nikdy by nemělo být chápáno jako náhrada, či v rozporu s odbornými doporučeními vašich vlastních lékařů či psychoterapeutů, kteří jediní nejspíše znají vaši plnou anamnézu. Je třeba zdůraznit, že na portálu PsychoForum.cz neposkytujeme online diagnózy, ani nedovolujeme stanovovat diagnózy ostatním našim členům. Pouze kvalifikovaný lékař nebo jiný profesionál s legální způsobilostí je oprávněn stanovit diagnózu po odborném vyšetření a zhodnocení všech dostupných informací. #
  5. Vyzýváme všechny uživatele, aby k ostatním členům tohoto diskuzního portálu přistupovali zdvořile. Není jednoduché se s mnohdy osobními záležitostmi svěřovat jiným, anonymním účastníkům diskuze, a proto si každý člen, který do fóra vstupuje, zasluhuje jednání s respektem. Vulgarita, urážky, osobní útoky, výsměch, ponižování anebo obtěžování ostatních uživatelů jakýmkoliv jiným způsobem je nepřijatelné a může mít za následek vyloučení z fóra. Výchozím základem dodržování pravidel slušnosti na tomto fóru je Zlaté pravidlo: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. #
  6. Respektujeme právo členů na jejich vlastní náboženské přesvědčení. Nicméně, v diskuzích vás žádáme, abyste i vy respektovali názory ostatních uživatelů a jejich náboženské vyznání či jiné způsoby víry, anebo svobodné rozhodnutí neřídit se jakoukoliv formou náboženství a víry. Příspěvky, které přehnaně vyzdvihují náboženské přesvědčení nejsou povoleny. Není tolerována ani diskriminace založená na náboženském vyznání. #
  7. Přístup do fóra prostřednictvím anonymních proxy serverů není povolen. Použití anonymních proxy serverů bude zřejmě mít za následek jejich zákaz. Seznamy zakázaných anonymních proxy serverů jsou pravidelně aktualizovány. #
  8. Spam nebo přehnaná a do očí bijící vlastní propagace nebude tolerována. Tyto příspěvky budou odstraněny a účet spamujícího uživatele bude zablokován. #
  9. Ujistěte se prosím, že jste si pozorně přečetli celá pravidla fóra zde uvedená. Registrací a používáním tohoto diskuzního portálu stvrzujete, že jste pravidla četli, porozuměli jim, a souhlasíte s jejich dodržováním bez výhrad. #
 2. Obecná pravidla a zásady ochrany osobních údajů

  1. Obecná pravidla fóra
   • Registrace na tomto portálu je zdarma. Provedení registrace znamená, že přijímáte tato pravidla. Pravidla se pro případ potřeby rovněž vztahují na funkcionalitu blogu, pokud je tato služba spuštěna.
   • Pravidla nejsou zamýšlena jako vyčerpávající, nadále si vyhrazujeme právo na případnou úpravu příspěvků či provedení jiné akce, v souladu s účelem a principy tohoto fóra.
   • Vezměte prosím na vědomí, že moderátoři a správci těchto stránek jsou dobrovolníci a obvykle nejsou lékaři. Veškeré rady, které nabízejí, čerpají ze svých vlastních životních zkušeností, a neměly by být chápány jako lékařské doporučení jménem tohoto webu.
   • Toto fórum a jeho jednotlivé příspěvky jsou prostřednictvím správců a moderátorů sledované a nežádoucí obsah je odstraňován. Přesto není možné přezkoumat všechny příspěvky důkladně. Setkáte-li se tedy s příspěvkem nebo tématem sdílejícím závadný obsah nebo porušující pravidla, neprodleně nám tento příspěvek ohlaste pomocí ikony s vykřičníkem, která je u každého příspěvku k dispozici.
   • Všechny příspěvky vyjadřují názory autora příspěvku. Vlastník těchto webových stránek nenese žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoliv zpráv, nebo zveřejněných informací. Registrací na tomto fóru souhlasíte s odpovědností za informace, které sami zveřejňujete nebo zasíláte prostřednictvím diskuzních příspěvků, blogu či osobních zpráv.
   #
  2. Urážlivé příspěvky
   Urážení a vulgarity vůči ostatním uživatelům tohoto portálu není tolerováno. Osobní nebo cílené provokace nejsou tolerovány. Prosíme o nahlášení takto nevhodných příspěvků nebo osobních zpráv administrátorovi nebo moderátorům fóra. #
  3. Hádky a spory
   Máte-li dojem, že příspěvek některého uživatele není korektní, nebo vás nějaké činnosti či komentáře jiného člena fóra znepokojují, nezačínejte ve fóru hádku. Pošlete místo toho uživateli soukromou zprávu, nebo email a diskutujte s ním přímo. Nezpochybňujte a neřešte prosím činnosti týmu tohoto portálu v diskuzních fórech, komunikujte raději se správci nebo moderátory prostřednictvím soukromých zpráv nebo emailu. V případě sporu si administrátor fóra vyhrazuje poslední slovo.

   Upozornění: Ačkoliv se moderátoři a administrátoři fóra starají o úpravu či odstraňování nevhodných a nežádoucích zpráv a příspěvků, přesto vy sami jste odpovědni za vaše vztahy s ostatními členy fóra. PsychoForum.cz si vyhrazuje právo, avšak není povinno být prostředníkem a řešit spory mezi vámi a ostatními uživateli tohoto fóra. #
  4. Hlášení příslušným orgánům
   V případě, že tým portálu má dostatečné důvody se domnívat, že by kdokoliv mohl být ohrožen kvůli informacím uložených na tomto fóru, vyhrazuje si právo podat o této skutečnosti zprávu příslušným úřadům nebo orgánům, a to i bez předchozího upozornění. #
  5. Ochrana osobních údajů
   Každý jednotlivec si může zvolit zda se zapojí do diskuzního fóra nebo blogu provozovaných na tomto portálu. Uživatel je sám odpovědný za sdílení svých vlastních informací o své osobě. Jestliže se kdokoliv rozhodne sdílet své soukromé osobní údaje ve veřejném diskuzním fóru, či v soukromých zprávách, majitel webu nenese a nemůže nést odpovědnost za takto vytvořenou sféru soukromí uživatelem. Každý člen fóra vždy rovněž odpovídá za obsah svých příspěvků i posílaných soukromých zpráv.

   Sdílení osobních informací o jakékoliv jiné osobě, které by mohly vést k nežádoucímu prozrazení totožnosti, není na tomto fóru povoleno. Pokud se tyto informace stanou středem naší pozornosti, budou ihned odstraněny. #
  6. Smazání uživatelského účtu a zablokování uživatele (Ban)
   Jestliže se registrovaný uživatel, který přispíval do diskuzních fór, rozhodne tento portál opustit, může být jeho účet na požádání deaktivován. Je však třeba si uvědomit, že příspěvky uživatele automaticky odstraněny nebudou, jelikož by to způsobilo nesprávné a neuspořádané zobrazení ostatních příspěvků v diskuzním vlákně. Tyto příspěvky může odstranit pouze administrátor portálu a to jen v případě, že by ponechání činilo vážné problémy jiným osobám, nebo tomuto fóru.

   U zabanovaných (zablokovaných) uživatelů nebudou jejich účty smazány a jejich informace nadále na těchto stránkách mohou zůstat. Tímto opatřením by měla být rovněž omezena snaha zabanovaných uživatelů o registraci nového účtu. #
 3. Registrace a aktivace účtu

  1. Registrační údaje
   Při registraci do tohoto diskuzního portálu budete požádáni o vyplnění uživatelského jména, hesla a emailové adresy. Ostatní osobní údaje uvádět nemusíte. Ve fóru budete vystupovat vždy pod svým uživatelským jménem. Zvolte si takové jméno, které si budete pamatovat, později ho nebudete moci již změnit. Do fóra se budete přihlašovat zadáním vašeho uživatelského jména a hesla. #
  2. Potvrzení registrace
   Do registračního formuláře musíte vyplnit platnou emailovou adresou. Noví uživatelé se nebudou moci přihlásit ani přispívat do fóra, dokud nepotvrdí svůj registrovaný email kliknutím na aktivační odkaz, případně jejichž účet nebude schválen a aktivován administrátorem webu. Vaše emailová adresa musí zůstat platná, takže při její změně ji nezapomeňte aktualizovat. Uživatelům, u kterých bude zjištěna neplatná emailová adresa, bude jejich účet deaktivován. #
  3. Počet účtů
   Registrovaný uživatel smí používat pouze jeden uživatelský účet. Při registraci více účtů jednou osobou, mohou být zablokovány či pozastaveny všechny zjištěné uživatelské účty. #
 4. Uživatelský účet

  1. Platná emailová adresa
   Ve svém uživatelském účtu musíte udržovat platnou emailovou adresu, aby zůstalo zachováno vaše členství na tomto diskuzním portálu. Svou emailovou adresu můžete měnit a upravovat v profilu, ve svém uživatelském panelu.

   V případě, že vám software našeho portálu odešle na email uvedený ve vašem uživatelském účtu nějaké oznámení, nebo ověřovací zprávu, a tato se nám vrátí zpět jako nedoručená, bude to znamenat, že váš email není platný nebo aktivní. Pokud se tak stane, bude vaše členství v tomto fóru deaktivováno a vaše oprávnění ve fóru budou omezena až do doby, dokud nebude problém s neplatným emailem opraven.

   Budete-li chtít tento problém odstranit, přejděte na uživatelský panel do svého profilu a v registračních údajích změňte nebo zadejte platnou emailovou adresu. Poté změnu potvrďte kliknutím na tlačítko odeslat. Na novou emailovou adresu vám bude odeslána aktivační zpráva s odkazem a aktivačním kódem. Kliknutím na odkaz účet aktivujete. Máte-li jakékoliv problémy s reaktivací vašeho účtu, obraťte se na správce fóra o pomoc. #
  2. Kontrola složky spamu
   Někteří poskytovatelé emailových schránek využívají filtry spamu. Jestliže jste tedy neobdrželi ověřovací email, zkontrolujte i složku nebo nastavení spamu, zdali se nestalo, že byla naše zpráva označena jako spam. Abyste předešli těmto problémům, přidejte si do kontaktů, do adresáře nebo na 'whitelist' náš email admin@psychoforum.cz, což je adresa ze které odcházejí emailová upozornění a zprávy rozesílané portálem PsychoForum.cz. Pokud to vaše emailová aplikace umožňuje, označte zprávu od odesílatele admin@psychoforum.cz, jako 'není spam'. Emaily od nás by vám poté měly běžně chodit do složky doručené pošty a ne do složky spamu. #
 5. Pravidla a pokyny pro zveřejňování příspěvků

  1. Čitelnost
   • Všechny příspěvky musí být psány česky nebo slovensky. Pokud možno, pište spisovně s obvyklými interpunkcemi, kapitálkami a odstavci. Tento způsob psaní vám mimo jiné pomůže k většímu zapojení ostatních uživatelů do vašeho vlákna a možná více odpovědí na vaše dotazy. Dlouhá a složitá souvětí bez interpunkcí, statě bez odstavců a podobné nedostatky způsobují obtížnější čtení a porozumění, a mohou ostatní uživatele od čtení odradit.
   • Vyvarujte se používání zkratek užívaných často např. v SMS zprávách. Ne všichni uživatelé tyto zkratky znají a používají, takže by takto psanému textu nemusel každý rozumět.
   • Nepište příspěvky se zapnutou klávesnicí CAPS LOCK a nepoužívejte fonty, které mají jen velká písmena.
   • Nepoužívejte nestandardní velikosti a barvy písma, vyjma důrazu. Na běžný text příspěvku použijte přednastavenou velikost a barvu písma.
   #
  2. Převzaté zdroje
   U všech článků nebo výňatků převzatých odjinud musí být uveden zdroj, tj. jméno autora a odkaz na původní text. Ujistěte se, že nezveřejňujete materiál, pokud autor výslovně zakázal jeho další přebírání a reprodukci. #
  3. Reklama a spam
   Propagace jiných webových stránek, produktů nebo služeb není povolena, pokud se nejedná o výjimku schválenou správcem portálu, nebo o určité diskuzní fórum, které by bylo pro tyto účely zřízeno. Výslovně zakázáno je využití fóra pro náborové akce, sliby zaměstnání nebo výdělku, konkurzy a podobné kampaně. Jedinou výjimkou mohou být dotazníkové a průzkumové studie schválené správcem fóra. Porušení tohoto pravidla může mít za následek okamžité zablokování účtu spamujícího uživatele, a to i bez předchozího upozornění. #
  4. Škodlivý obsah
   Každému uživateli, který by se pokoušel prostřednictvím fóra rozesílat nebo šířit obsah se škodlivými účinky na HW i SW počítače nebo jiný systém ostatních návštěvníků portálu, bude okamžitě a trvale zablokován účet. #
  5. Nesouvisející a zbytečné příspěvky
   Diskuzní příspěvky musejí být k tématu a mají být odesílány do odpovídajícího fóra. Pro příspěvky, které s tématem portálu nesouvisí, je zřízeno speciální Off topic fórum. Používejte prosím toto fórum dle potřeby. V tematických fórech se prosím držte tématu a to zejména v závažnějších a informačních vláknech.
   Neposílejte do fóra příspěvky, jejichž jediným obsahem je smajlík, ani tímto způsobem příspěvky ostatních uživatelů necitujte. #
  6. Vícenásobné příspěvky
   Odesílání totožné informace do několika různých fór je zakázáno (pokud k tomu nemáte svolení správce fóra). Zveřejnit obdobné příspěvky v jiných fórech můžete v případě, že dané téma nebylo dostatečně diskutováno či projednáváno v přiměřené lhůtě. #
 6. Soukromé zprávy

  1. Soukromí osobních zpráv
   Soukromé zprávy neboli PM (Private Messages) mají být právě takové: Soukromé. Nemohou být viděny a čteny ostatními uživateli fóra, ani týmem portálu, kromě příjemce, kterému je zpráva adresována. Obsah osobních zpráv nesmí být předáván a veřejně publikován prostřednictvím fóra, ani nesmí být projednáván v tématu diskuze. Uvolnění a zveřejňování osobních zpráv na fóru nebude tolerováno. #
  2. K čemu nejsou soukromé zprávy určeny
   Prosíme vás, abyste prostřednictvím soukromých zpráv nevyžadovali rady nebo pomoc od našich moderátorů a administrátorů. Za prvé, tým portálu PsychoForum.cz nemá dostatek času odpovídat na soukromé zprávy. Za druhé, účelem fóra je mimo jiné, sdílení problému a jeho řešení společně s ostatními uživateli. Pokusy o získání informací zasíláním soukromých zpráv a mimo fórum, není s účelem fóra v souladu. Snažte se místo toho obdržet potřebné rady a podporu v odpovídajícím tématu fóra. #
  3. Zákaz spamu v soukromých zprávách
   Nepokoušejte se uživatele našeho portálu spamovat prostřednictvím soukromých zpráv. Sem patří i posílání odkazů na nejrůznější služby, náborové akce, sliby zaměstnání či výdělku a podobné kampaně. Porušení tohoto pravidla může mít za následek okamžité zablokování účtu spamujícího uživatele, a to i bez předchozího upozornění. #
 7. Avatary, profilové fotografie a jiné obrázky

  1. Veškeré obrázky nahrané do vašeho profilu, vkládané do příspěvku, nebo přidané do vašeho podpisu musí splňovat obecná pravidla portálu PsychoForum.cz, musí být vkusné a vhodné i pro zobrazení dětem.
   Musí především splňovat tyto podmínky:
   • Nesmí zobrazovat nahotu nebo sexuálně laděné motivy
   • Nesmí zobrazovat a podněcovat násilí
   • Nesmí zobrazovat výhrůžky
   • Nesmí vyjadřovat rasismus, pohrdání, posměšky a jiné negativně vnímané projevy
   • Avatary zobrazující smrt, krev, vulgaritu, zbraně, nahotu, sexuální motivy apod. jsou pro tento portál rovněž nepřípustné
   #
  2. PsychoForum.cz si vyhrazuje právo smazat, nebo upravit všechny obrázky, které porušují výše uvedené podmínky, nebo mají urážlivý charakter. #
 8. Pravidla pro podpisy

  1. Podpis je stručná informace, kterou můžete automaticky vkládat ke všem svým příspěvkům. Může obsahovat text, smajlíky, odkazy, malý obrázek apod. Podpis si můžete nastavit ve svém uživatelském účtu.
   Následují stručná pravidla, která je třeba při vytváření podpisu dodržet:
   • Podpisy by neměly obsahovat odkazy na žádné komerční stránky (pokud se nejedná o výjimku schválenou administrátorem portálu).
   • Odkazy na online lékárny, jiná diskuzní fóra a chaty, léčitelské weby, erotické a pornografické stránky, anebo na jiné weby diskutabilní hodnoty či s kontroverzním obsahem, které nejsou v souladu s pravidly a principy portálu PsychoForum.cz, můžou být důvodem k zablokování uživatelského účtu.
   • V podpisech nejsou povoleny spamy, stejně jako na jiných místech portálu.
   • V podpisech jsou povoleny odkazy na vlastní osobní stránky uživatele, za předpokladu, že tímto nejsou porušena jiná pravidla fóra, zejména týkající se zachování anonymity. Doporučeny jsou odkazy na osobní webové stránky s relevantními informacemi, např. na téma duševního zdraví apod.
   • V podpisech nesmíte inzerovat svoje profesionální služby, nebo nabízet jakékoliv produkty, nebo zveřejňovat jiný materiál, který by nebyl v souladu s pravidly fóra. Pokud si nejste jisti, zeptejte se moderátora, nebo administrátora fóra.
   • Odkazy musí být transparentní. Zkrácené odkazy, nebo odkazy které přesměrovávají na jinou adresu URL nejsou povoleny.
   • Podpisy musí být v českém nebo slovenském jazyce
   #
  2. Porušení pravidel pro podpisy může vést ke ztrátě výsady používat podpis, anebo k zablokování uživatele. #
 9. Omezení oprávnění u nových členů fóra

  1. Vzhledem k nezbytným anti-spamovým opatřením, mají na tomto fóru nově zaregistrovaní uživatelé do určité míry omezená oprávnění. Několik prvních zaslaných příspěvků není zobrazeno ve fóru ihned, ale až po kontrole a schválení moderátorem nebo administrátorem fóra. Noví uživatelé rovněž nemají možnost ihned začít využívat funkci blogu, pokud je tato funkcionalita spuštěna. #
  2. Tato omezení budou zrušena hned, jak se prokáže, že nový člen hodlá využívat fórum s dobrými úmysly a v souladu s těmito pravidly. Zrušení omezení zůstává poté v platnosti trvale, pokud nevznikne důvod k restrikcím v důsledku porušení pravidel.

   Jak rychle budou omezení zrušena, záleží na několika faktorech, jako je délka trvání členství, počet zaslaných příspěvků do fóra, anebo různé ukazatele, že nový člen fóra nemá čisté úmysly (např. rozesílání spamu v soukromých zprávách apod.) Systematické porušování pravidel fóra může být důvodem k trvalému zablokování účtu uživatele. #
 10. Vlastnictví a autorská práva

  1. Všechny původní příspěvky a diskuzní vlákna, která uživatelé posílají do fóra, se stávají vlastnictvím stránek PsychoForum.cz, obdobně jako dopisy zasílané do redakce novin. Diskutující členové fóra jsou sice stále držiteli autorských práv na původní obsah příspěvků (např. mohou publikovat totožné texty na svém vlastním webu, nebo blozích), avšak zveřejněním na těchto stránkách je fakticky uděleno svolení používat tento materiál na portálu PsychoForum.cz na dobu neurčitou. #
  2. Diskuzní příspěvky uživatelů publikované na těchto stránkách nesmí být přebírány a dále reprodukovány bez předchozího souhlasu portálu PsychoForum.cz, čímž se v tomto případě rozumí i souhlas autora příspěvku. #
  3. Uživatelé mohou po určitou omezenou dobu své příspěvky upravovat za účelem opravy chyb, nebo objasnění zamýšleného významu. Po uplynutí možné lhůty k editaci, lze o případnou úpravu požádat moderátora, nebo administrátora fóra. Psychoforum.cz a jeho tým respektuje soukromí našich členů, následné kroky tak budou podniknuty s ohledem na ochranu soukromí, dle vlastního uvážení. #
  4. Pokud jste si zveřejnění svého příspěvku rozmysleli, nebo se obáváte následných reakcí v diskuzním vlákně, můžete kontaktovat moderátora nebo administrátora fóra s požadavkem na odstranění takového příspěvku. PsychoForum.cz však nemá v žádném případě povinnost těmto požadavkům vyhovět a jakékoliv příspěvky nebo diskuzní vlákna odstraňovat. Je třeba si uvědomit, že odeslání jakéhokoliv příspěvku do veřejného diskuzního fóra je obdobou dopisu poslaného do redakce novin. Je-li takový dopis otištěn, mohou ho ostatní čtenáři číst a reagovat na něj, avšak není možné jeho zveřejnění, nebo odeslání, již vzít zpět. Podstata diskuzního fóra spočívá ve zveřejnění příspěvku, na který mohou ostatní uživatelé rovněž reagovat. Při smazání klíčového příspěvku, by však ztrácelo smysl celé vlákno fóra. Proto může být žádosti o smazání nějakého příspěvku vyhověno jen výjimečně a ze závažných důvodů. Rozhodnutí o smazání jakéhokoliv diskuzního příspěvku bude vždy provedeno individuálně a na základě našeho vlastního posouzení. #
  5. Všechny příspěvky, které uživatel zveřejňuje, ale nejsou jeho vlastním dílem (např. převzatý materiál z jiných webových stránek, z tisku apod.), musí osahovat dostupné informace o autorství, včetně odkazu na původní zdroj a jména všech autorů.
   Řiďte se prosím případnými omezeními autorských práv, pokud jsou u původního zdroje specifikována.
   Provozovatel portálu není odpovědný za obsah komentářů a příspěvků, vložených na portál uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele nebo třetích osob. Opakované nebo soustavné porušování autorských práv však může být důvodem k zablokování uživatelského účtu uživatele, který se tohoto jednání dopouští. #
 11. Zásady bezpečného seznámení přes internet

  1. V případě užití seznamky berte prosím na vědomí následující zásady bezpečného seznámení:
   • Každý si může zřídit seznamovací profil, který nemusí být pravdivý, pro získání důvěry druhé osoby a může se vydávat za někoho jiného, než ve skutečnosti je.
   • Jednejte s opatrností při komunikaci s jakýmkoli neznámým člověkem, který se s vámi chce setkat. Nikomu nesdělujte své osobní a důvěrné informace, které by mohla cizí osoba zneužít.
   • Přestaňte komunikovat s kýmkoliv, kdo na vás naléhá o sdělení osobních, finančních nebo jiných důvěrných informací.
   • Pokud se rozhodnete k osobnímu setkání s jiným uživatelem, vždy sdělte někomu z rodiny nebo přátel, kam jdete a kdy se vrátíte. Nikdy se s nikým nedomlouvejte na schůzce doma, ani nikomu neprozrazujte, kde bydlíte.
   • Vždy zvolte vlastní dopravu na schůzku i ze schůzky. Schůzku si sjednejte na veřejném místě, kde je více lidí.
   #
  2. Provozovatel portálu PsychoForum.cz nenese žádnou odpovědnost za škody nebo kriminální činy způsobené uživateli seznamky a nezodpovídá za jejich jednání a činnosti. #
 12. Vyloučení odpovědnosti

  1. PsychoForum.cz není odpovědné za jakýkoliv nesprávný nebo nepřesný obsah zveřejněný na těchto webových stránkách, nebo v souvislosti s poskytovanými službami, ať už způsobený uživateli webových stránek, nebo jakýmkoliv zařízením nebo programem souvisejícím nebo využitým ve službě. #
  2. PsychoForum.cz není odpovědné za chování, ať už online nebo offline, jakéhokoli uživatele portálu nebo souvisejících služeb. #
  3. PsychoForum.cz nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli chybu, opomenutí, přerušení, smazání, vady, prodlení v provozu nebo přenosu, z důvodu selhání komunikačních linek, odcizení či zničení uživatelského účtu, neoprávněného přístupu, útoku na server nebo pozměňování jakékoliv uživatelské komunikace. #
  4. PsychoForum.cz nenese odpovědnost za jakékoli problémy nebo technické poruchy telefonní sítě nebo linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, softwaru, selhání e-mailů či přehrávačů kvůli technickým problémům nebo přetížení internetového přenosu, jakékoliv internetové stránky, nebo kombinací poruch. #
  5. PsychoForum.cz nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo poškození členů, uživatelů služeb, nebo jakéhokoliv osobního počítače v důsledku účasti či stahování materiálů souvisejících s těmito webovými stránkami a/nebo s poskytovanými službami. #
  6. V žádném případě není PsychoForum.cz odpovědné za jakékoliv ztráty nebo škody, včetně zranění či smrti, vyplývající z používání tohoto portálu nebo služeb, či z jakéhokoliv obsahu zveřejněného na webu nebo předávaného mezi členy, ani z jakékoli jiné vzájemné interakce uživatelů, ať už online nebo offline. #
  7. Provozovatelé portálu PsychoForum.cz nemohou zaručit a neslibují žádné specifické výsledky vyplývající z používání těchto webových stránek. #
 13. Závěrečná ustanovení

  1. Provozovatel portálu PsychoForum.cz si vyhrazuje právo, dle svého uvážení, odmítnout či odstranit jakýkoliv příspěvek, nebo omezit, pozastavit či ukončit přístup kohokoliv ke všem nebo jakékoliv části webových stránek a/nebo služeb, z jakéhokoliv důvodu nebo bez, s nebo bez předchozího oznámení, a bez jakékoliv odpovědnosti. #
  2. Tato pravidla nejsou vyčerpávající a mohou být kdykoliv doplněna nebo změněna bez předchozího upozornění. #
  3. Registrací na tomto fóru, souhlasíte s dodržováním výše uvedených pravidel. #
cron