Stránka 1 z 1

Kleptomanie - charakteristika

Napsal: ned 24. kvě 2015 18:20:44
od Jášek
Kleptomanie, neboli patologické kradení se podle nejnovější verze MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí 10.vydání) společně s několika dalšími poruchami řadí do nutkavých a impulzivních poruch. Charakteristickými znaky této skupiny poruch (a tím i kleptomanie) je opakování činů, které nemají žádnou racionální motivaci, nemohou být ovládány a působí svým nositelům nebo jejich okolí škody na majetku nebo na životě. Před provedením této činnosti postupně narůstá napětí a vzrušení, které se během činnosti a po ní mění na pocity libosti a uspokojení.

Kleptomanie je porucha‚ při které nemůže osoba opakovaně odolat nutkání ukrást předměty‚ které nejsou získávány pro osobní použití nebo finanční zisk. Předměty místo toho jsou hromaděny‚ odkládány nebo zničeny. Toto chování je většinou spojeno se stoupajícím pocitem napětí před tímto činem a pocitem zadostiučinění v průběhu a bezprostředně potom.

Zdroj: MKN-10