Stránka 1 z 1

Pravidla a pokyny pro zveřejňování příběhů

Napsal: pát 10. dub 2015 18:54:34
od admin
Při psaní vašeho příběhu se řiďte pravidly fóra. Speciálně pro toto fórum 'Můj příběh', ve kterém se dají očekávat poměrně dlouhé texty, připomínáme nutnost dodržet následující zásady čitelnosti:
  • Všechny příspěvky musí být psány česky nebo slovensky. Pokud možno, pište spisovně s obvyklými interpunkcemi, kapitálkami a odstavci. Tento způsob psaní vám mimo jiné pomůže k většímu zapojení ostatních uživatelů do vašeho vlákna a možná více reakcí na váš příběh. Dlouhá a složitá souvětí bez interpunkcí, statě bez odstavců a podobné nedostatky způsobují obtížnější čtení a porozumění, a mohou ostatní uživatele od čtení odradit.
  • Vyvarujte se používání zkratek užívaných často např. v SMS zprávách. Ne všichni uživatelé tyto zkratky znají a používají, takže by takto psanému textu nemusel každý rozumět.
  • Nepište příspěvky se zapnutou klávesnicí CAPS LOCK a nepoužívejte fonty, které mají jen velká písmena.
  • Nepoužívejte nestandardní velikosti a barvy písma, vyjma důrazu. Na běžný text příspěvku použijte přednastavenou velikost a barvu písma.